انتخابات پارلمان اروپا: احزاب میانه اکثریت را از دست می‌دهند