و امروز چه باید کرد؟

میزگرد تلویزیون رنگین کمان
و امروز چه باید کرد؟
مهمانان: آقایان هوشنگ کردستانی, پویان متین و فرهنگ قاسمی
مجری برنامه: سعید جعفری
پاریس، ۵ خرداد ۱۳۹۸ برابر با ۲۶ مه ۲۰۱۹
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: