پایش و گفتگو با ناصر بلیده ای، کیانوش توکلی وسعید سندجی

در این گفت و گو تلویزیون "پایش" آقای ناصر بلیدی در باره کشته شدن یک جوان در بلوچستان صحبت می کند و آنگاه کیانوش توکلی در باره سخنان ترامپ در مورد ایران وموضوع بالا گرفتن تنش میان ایران و آمریکا و در پایان سعید سندجی در باره وضعیت حقوق بشر در کردستان صحبت کرد:

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: