"خامنه‌ای درباره پوشش اخبار پرونده نجفی به صداوسیما تذکر داد"