مستندات یک عملیات رسانه‌ای: تثبیت رهبری علی خامنه‌ای'