صدور مجوز انتقال تکنولوژی هسته‌ای به عربستان، ۱۶ روز بعد از قتل خاشقچی