اطلاعات مربوط به انفجار در نفتکش‌ها 'در اختیار شورای امنیت سازمان ملل