بازیکن تیم ملی والیبال لهستان به خاطر اظهاراتش درباره ایران محروم شد