فرمانده ناوگروه لینکلن: برخورد ایرانی‌ها تا الان حرفه‌ای و ایمن بوده