متن استعفانامه محمدرضا روحانی و کریم قصیم از شورای ملی مقاومت ملی ایران

https://www.youtube.com/watch?v=r3RLRLINRvU

خانم ها و آقایان محترم، چند سال پیش آقایان کریم قصیم و محمدرضا روحانی، استعفای خود را از عضویّت در شورای ملی مقاومت منتشر کردند و اینجا و آنجا گفته شد استعفاء از یک تشکیلات سیاسی خود یک اقدام سیاسی است.
ــــــــــــــــــــــــــ
آنچه می‌شنوید متن استعفانامه مزبور است. متن اولیه استعفاء که ۱۵ خرداد سال ۹۲ منتشر شد، همچنین متن ثانویه، تحت عنوان «استعفای ما آزمایش آنهاست» که دوشنبه، ۳ تیر ۱۳۹۲ انتشار یافت. درافتادن با گذشته، برای زنده کردن رنج‌های گذشته نیست. رویاروئی با انکار تاریخ و مبارزه با فراموشی است. یادمانها باید از خاطره فردی به حافظه اجتماعی منتقل شود تا آیندگان بهتر و دقیقتر گذشته را درک و تحلیل کنند.
No photo description available.
ندایی در درونم مرا به ثبت یادمان‌ها وامی‌دارد. اینکه مصلحت نیست و آسیب می‌بینم، اهمیتی ندارد. از قید نام و ننگ رسته‌ام. نه چیزی دارم که کسی بخواهد با گرفتنش تهدیدم کند و نه چیزی می‌خواهم که با دادنش تطمیع شوم. نه مبارز و مجاهدم و نه ادعای روشنگری و روشنفکری دارم. ثبت اینگونه اسناد را هرچند با مرارت همراه است، ضروری می‌دانم. دوستان دانشور و فرهنگ‌ورز، خواهران و برادران عزیز، نیّت من، ثبت «امر واقع» برای مبارزه با فراموشی است، موضعگیری له یا علیه جریان و فردی نیست. همنشین بهار
...
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=533

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: