ايران و امريكا و مواضع اپوزيسيون در باره روند مذاكرات و پيشنهاد 14 فعال مدنی

قتل جوان ٢١ ساله در زندان ،بده و بستان ايران و امريكا و موضع اپوزيسيون در باره روند مذاكرات و سر انجام درخواست ۱۴ تن از فعالین مدنی- سیاسی داخل برای استعفای خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی ایران

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: