گفتگوی صادق صبا با مهرداد درویش پور درباره رفتارهای نژادپرستانه در بین ایرانیان

در این گفتگو افسانه فقدان گرایش نژادپرستی در جامعه ایران را به زیر سئوال برده و بر چند حوزه رفتارهای نژادپرستی در جامعه ایرانی تاکید کرده ام.
1. تبعیض علیه گروه های اتنیکی ایرن 2. درفتاری نسبت به مهاجران افغانستانی تبار در ایران 3.نگاه منفی نسبت به مهاجران تازه وارد و پناهندگان
4 نگاه منفی به سیاه پوستان 5. بالیدن به منشا "نژاد آریایی" و بلند پروازی ناسیونالیستی که بخشی از گفتمان برتری جویی نژادی نازیسم هیتلری نیز به شمار می رفت.

 

گفتگوی صادق صبا با مهرداد درویش پور درباره رفتارهای نژادپرستانه و تبعیض آمیز در میان ایرانیان
در این گفتگو افسانه فقدان گرایش نژادپرستی در جامعه ایران را به زیر سئوال برده و بر چند حوزه رفتارهای نژادپرستی در جامعه ایرانی تاکید کرده ام.
1. تبعیض علیه گروه های اتنیکی کرد، ترک، بلوچ و عرب و...
2. تبعیض و تحقیر وبدرفتاری نسبت به مهاجران افغانستانی تبار در ایران
3 نگاه منفی نسبت به مهاجران تازه وارد و پناهندگان
4 نگاه منفی به سیاه پوستان
5 بالیدن به منشا "نژاد آریایی" و بلند پروازی ناسیونالیستی که بخشی از گفتمان برتری جویی نژادی نازیسم هیتلری نیز به شمار می رفت. این که نژاد خود مفهومی ساختگی است تغییری در این که نژادگرایی برپایه تفکیک و دو انگاری "ما"ی برتر و "دیگری" فرودست استوار است ایجاد نمی کند. لینک این گفتگو را می توانید در زیر مشاهده کنید.

https://www.tribunezamaneh.com/archives/196715

 

 

 

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

عنوان مقاله: 
گفتگوي صادق صبابامهرداددرويش پور
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب دكترمهرداددرويش پور به نكات بسيارزنده درموردبرتري طلبي ونژادپرستي جامعه إيراني اشاره كردند درواقع مهردادگرامي كماكان نظرات بسيارمترقي وبرابرطلبي رانمايندگي ميكنند واميدوارم جناب توكلي درپخش نظرات ايشان ونيزنظرات محمدرضا شالگوني ازسازمان رآه كارگربيشترازاين كوشاباشندباتشكرقبلي