حمله به نفتکش ها؛ آمریکا عکس های جدیدی علیه ایران منتشر کرد