ترقه بازی دین دولتی و بازتاب آتی آن

زندگی ما و پابرجاماندن کشورمان دچار دو دشمن همزمان و شناخته شده تاریخی ست.

زندگی ما و پابرجاماندن کشورمان دچار دو دشمن همزمان و شناخته شده تاریخی ست. از یکسو: دشمن ما و کشورمان باند مرگکار ولایت و در پایه، تنیدگی آن با کاست آخوندیسم می باشد که پس چهل سال بدارکشیدن زمان پرورش و سازندگی و بالندگی، و ناگزیر آن ویرانگری توش و توان های لهیده کشور، و درهمریختن پیکره سرزمین و تباهی بوم زیستی آن، همچنین چپاول و تباهی دارائی های مردم بخاطر اهداف سرکردگی مذهبی، اینک وجود بیش از 60 میلیون کارگران و مردمان به زیر خط فقر و تنگدستی کشانده شده، و شگفتا شکوفاسازی تروریسم درونی و بیرونی مذهبی در گستره ی جهان، اکنون چهره دین دولتی رسواگشته و راه نفس سران دستگاه تنگ تر شده و به گمان من آنها و رهبرشان خامنه ای به سیم آخرزده، چون دیگر چیزی برای باختن بازی در زیر عبا و عمامه ندارد که پنهان کند؛ مگر چرا این بهشت زمینی ـ آخوندی را که گرادنندگان رژیم درین سال ها به قیمت گرسنگی، سرکوب و کشتار و کلاهبرداری ها برپاساخته است. این بساط انگل و فاسد مذهبی در برابر چشمان مردمان کارمزد و زحمتکش پاکباخته ی ما دیری ست ارزش و آبروئی ندارد و همگی بخوبی می داند که جان بدربردن از دادخواهی کارگران و توده های زمینگیرشده بیش ازین برایشان پاینده نیست. درست از همینرو خیمه ولایت و سران سپاهش دارند با ترقه بازی خود و همچنان که دیدیم دست نشاندگان در منطقه، می خواهند اندکی سرنوشت بی برو برگرد سرنگونی و بازخواست در دادگاه اجتماعی را به پشت سر بیندازند.

 

همچنین از دیگرسو: همچون همیشه ی تاریخ مدرن دشمن ما ساختار سرمایه سالاری انگل و تبهکار آمریکاست. قلدری، لشگرکشی و باج خواهی این ژندارم هولناک و شناخته شده جهانی در سراسر گیتی، و بویژه با سرکردگی ترامپ فاشیست و تاجرش، از چشم خون خوردگان گرسنه، پناهجویان 70 میلیونی، و بی خانه و کاشانه و بیکاران ملت های زیر ستم بهره کشی سرمایه پوشیده نیست. جهانخواری که پیوسته نظامش ده ها ترفند و دسیسه نظامی، سیاسی، اقتصادی و دیپلماسی آمپریالیستی در آستین گشادش دارد و علیه مبارزان آزادیخواه و برابریجو بکارمی برد. این ساختار ضدبشری تنها در ظرف 100 سال گذشته با یارانش سه انقلاب مردمی ما را خفه و سرکوب کرده و خود بساط دین دولتی و پشتیبانی برپائی آن، پاداش همین آمریکای جنایتکار به آخوندیسم می باشد. از گذشته بگذریم و اینک را در جام جادوی این دو دستگاه ضدبشری ( خامنه ای ـ ترامپ) بررسی کنیم.

 

در هفته های گذشته ما بارها شنیدیم که کشتی و نفتکش هائی از کشورها در دریای عمان و... مورد یورش موشکی و آسیب دیدگی قرارگرفتند و نوک تیز گمان ها و تهدیدها نیز همگی به سمت و سوی نظام ولایت و یا بخشی هم آنرا متوجه دست نشاندگانش رژیم می دانستند و رژیم ولائی پیوسته همگی این اعتراض ها را ردکرده و دخالت در آنها را نمی پذیرفت؛ اگرچه روحانی در سخنرانی پیشین خود آشکارا گفته بود که ( اگر نفت ما از تنگه هرمز نگذرد، نفت دیگران را هم ما نخواهیم گذاشت بگذرد.) اگرچه در این راستا داد و فریاد زیاد بود، ولی کم و بیش همچنان آرامش در منطقه استوار بود و ترامپ هم توان ریسک نداشت. امروز اما دمل چرکین در منطقه میان دو جریان تمامیتخواه و مرتجع ترکید و رسانه های هردوسو از جار و جنجال هریک از طرف ها چنین نوشتند:

 

(( سپاه پاسداران: پهپاد آمریکایی را که وارد سرزمین ما شده بود سرنگون کردیم. و ارتش قلدر آمریکا: پهپاد ما در آب‌های آزاد بین‌المللی بوده که هدف موشک زمین به هوای سپاه قرار گرفته است!))

 

به گزارش رویترز، لاشه ی بدنه پهباد در گرداگرد آب های آزاد پیدا شده است، و بنا بر خبرهای بیرونی شده این هواپیمای سرنگون شده آمریکا در آب راه های " گذرآزاد جهانی" مورد هدف قرار گرفته و این درست بر خلاف گفته ی رژیم آخوندهاست. همزمان به درخواست ترامپ، همینک یک نشست فوری از رهبران ارشد کنگره برای گفتگوی ویژه پیرامون چگونگی واکنش به رژیم ایران بخاطر سرنگون کردن پهباد برپاست تا پاسخی برایش بیابند. به این نشست نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان، میچ مک کانل رئیس اکثریت جمهوریخواه سنا، چاک شومر رئیس اقلیت نمایندگان به کاخ سفید دعوت شده اند. و درین هیرو ویر از دید حزب دمکرات امپریالیسم آمریکا، چون آنها خطر جنگ را جدی می بیند، بهتردیده اند تا با شعار ضد جنگ وارد میدان شوند و برنی سندرز سناتور دموکراتدر بقرابر میلتاریسم هار این ژندارم می گوید: برای سیاستمداران آسان است که مشت بر میز بکوبند و بگویند که چقدر سرسخت در برابر دین دولتی خواهندبود، ولی آنها نمی گویند در برابر رژیم آخوندی، این فرزندان میلیاردرها نیستند که در جنگ با ایران کشته خواهند ‌شد، بلکه فرزندان طبقه ‌ی کارگر هستند. نتانیاهو راسیست و صهیونیست هم فرصت یافته و می گوید رژیم آخوندهای ایران اگر بخواهد می تواند قدرت نظامی ما را شناسانی کرده و بسنجد. و پوتین: نسبت به بازتاب و عواقب چالش نظامی آمریکا هشدار می دهد که چنین ماجراجوئی اقتدارگرایانه ای می تواند برای منطقه  و در دریای عمان فاجعه بار خواهد باشد. و طنز خنده برانگیز و شرم آور این رویداد این است که بر اساس گزارش های رسیده شنیده می شود که سید علی خامنه ای را به پناهگاهی امن فرستاده اند. ما نچندان دور فردا و پس فرداها همچون همیشه ی گذشته به چند و چون دسیسه ها و تبهکاری این دو جریان ضدبشری و اهداف مشترک سرمایه سالارانه ی شان علیه حق داشتن زندگی و رهائی کشورمان پی خواهیم برد، و از همینک باید بدانیم و آنان دو سو هم بدانند که ما فریب دوباره ی آنها را نخواهیم خورد و سر سازش و پشتیبانی از هیچکدام نداریم و توان کارگری ـ توده ای بیدادرس مان همزمان در دو جبهه در برابر آنان برای نان کار و آزادی و اراده و اداره ی خود مدیریتی دمکراسی شورائی ایستادگی و مبارزه خواهیم کرد.  

 

در یک اصل شک ندارم که امپریالیسم آمریکا بفکر باج خواهی، سرکردگی و جای پای سفت منافع سرمایه در کل خاورمیانه است و بهتر از سرمایه سالاران مفتخور آخوندی نمی یابند؛ آنهم در نظام ریاکار ولائی و حکومت انگل و بیکار دین دولتی ایکه روزی نیست در هیاهوهای چپاول ها بی آبروتر نشود و یا همینک و در دادگاه های کنونی "بانک سرمایه" اسم سهامدار اصلی‌ آنکه"ریخته‌گران" باشد هرگز نیاید. در حالیکه از او در دادگاه هیچ خبری نیست و هیچکسی چیزی از وضعیت پرونده‌ ی وی ندارد و نمی‌داند. و چرا؟ چون: بی کم و کاست نمایش دادگاھی اختلاسگران بانک سرمایه تنھا یک فرافکنی و فریب ولائی ست و همه ی سران و گرانندگان شلوارشان گو..می باشد؛ چون ھدف این نمایش های رسوا، پیش از همه و تنها در امان نگداشتن اختلاسگران بزرگ و بویژە جلوگیری کردن از علنی شدن اختلاسگر قرن یعنی اختلاس "بانک آیندە" توسط علی انصاری ست؛ کسی که بی دلیل مورد پشتیبانی مجتبی خامنه ای نیست؟! همچنانکه ترامپ هم در رسوائی های برگزیدگی اش ده ها اختلاس و صدها دسیسه بکاربرد تا توانست رئیس جمهوری مردم و کشوری شود که آن ساختار تاکنون جان ده ها ملت و مال جهانیان میلیاردی بدزدد و نسل در نسل و قرن ها خون آنانرا در شیشه کند و کرده است " گول ترقه بازی هردوسو و بویژه دین دولتی را نخوریم."

بهنام چنگائی 31 خرداد 1398

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: