ترامپ می‌گوید حمله به سه هدف در ایران را به خاطر کشته‌شدگان احتمالی متوقف کرد