همنشین بهار: داستان پَهپاد آمریکایی - حقیقت نباید در بند این پرسش باشد که به نفع کیست

https://www.youtube.com/watch?v=P0fcwlZR1ZA

خواری خلل درونی آرد
بیدادکشی زبونی آرد
ور زانکه شکر نمی‌فروشید
در دادن سرکه هم مکوشید
چون راست نمی‌کنید کاری
شمشیر زدن چراست باری؟ 
(نظامی گنجوی)

دوستان دانشور و فرهنگ‌ورز، این بحث به پَهپاد گلوبال هاوک (بزرگترین هواپیمای بدون سرنشین آمریکا) اشاره دارد که پنج‌شنبه ۲۰ ژوئن ۲۰۱۹ (۳۰ خرداد ۱۳۹۸) در بندرروستای کوه‌مبارک، در بخش بیابانی شهرستان جاسک در استان هرمزگان، سرنگون گردید. من به مسائل نظامی اِشراف ندارم. ضرورت طرح این موضوع به دلیل حواشی پیرامون این واقعه است که ژورنالیسم مبتذل سیاسی -که معمولاً از دانش سیاسی تهی‌ست- می‌پوشاند و جور دیگر جلوه می‌دهد. منبرهای الکترونیکی و رسانه‌های جریان اصلی mainstream media بیشتر در اختیار ازمابهتران است. آنها که مسؤولیت مرتجعین حاکم بر میهنمان را در بوجودآوردن این شرایط هولناک نادیده می‌گیرند، بویژه کسانیکه برای مدعیان صاحب اختیاری جهان پامنبری می‌کنند، راست‌ها را نمی‌گویند و راست‌ها را نگفتن، نوعی دروغگویی‌ست.

همه نوشته‌ها و ویدئوها در آدرس زیر است: 
...
همنشین بهار 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: