وزارت اطلاعات خامنه ای با وقاحت، قتل مظلومانه “هاله سحابی” را تایید کرد

وزارت اطلاعات قتل فجیع هاله سحابی را پذیرفت و گفت:”نمی خواستیم که او از دنیا برود! آنچه اتفاق افتاده، بی توجهی مأمور بوده است”! جناب وزیر اطلاعات! مگر شما به مامورتان دستور زدن چند مشت و لگد به پهلوی “هاله “معصوم را در زیر تابوت پدرش داده بودید که معتقدید مامورتان زیاده روی کرده است؟!
وزارت اطلاعات قتل فجیع هاله سحابی را پذیرفت و گفت:”نمی خواستیم که او از دنیا برود! آنچه اتفاق افتاده، بی توجهی مأمور بوده است”! جناب وزیر اطلاعات! مگر شما به مامورتان دستور زدن چند مشت و لگد به پهلوی “هاله “معصوم را در زیر تابوت پدرش داده بودید که معتقدید مامورتان زیاده روی کرده است؟! ….و چرا؟! گناهش چه بود که باید در چنان جایی و با چنین وضعی لگد کوب مزدوران خونریزتان شود؟…. شرمتان باد ای قاتلان جوانان ایرانی …که وقاحت و جنایت را هم رو سفید کرده اید .

این یعنی بار دیگر اعتراف به جنایتی از هزاران جنایت رخ داده در سایه حکومت سیاه دینی. وای بر ما اگر که خاموش بنشینیم و فقط جنایت را نظاره کنیم …. گرامی یاد جان باخته راه آزادی هاله سحابی ، که در برابر پیکر پدر مبارزش ایستاده برخاک افتاد، اما در برابر شقاوت حکومت خامنه ای سر خم نکرد.

جمهوریت

منبع: 
سایت ایران گلوبال
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.