حقایقی درباره ایران از نامه های تازه انتشار یافته در مخفیگاه بن لادن