دستگیری گسترده فعالان عرب در ایران- صدا و سیمای اهواز

در این برنامه به مجری گری دکتر کریم عبدیان به موضوع و علل دستگیری گسترده فعالان مدنی و فرهنگی عرب اهواز در ایران مورد بررسی و تبادل نظر قرار خواهد گرفت. مهمانان این برنامه صالح حمید کارشناس و فعال حقوق بشر و حسین دورقی فعال سیاسی عرب اهوازی

منبع: 
تلویزیون فضایی کلمه
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: