قدرت‌های اروپایی خواستار تشکیل نشست فوری کمیسیون برجام شدند