بررسی مصاحبه دبير كل حزب كومله در باره مذاكرات ٤ حزب كردي با جمهوري إسلامي و طرح نظرات

بررسي مصاحبه دبير كل حزب كومله در باره مذاكرات ٤ حزب كردي با جمهوري إسلامي
و طرح نظرات دوستان در فیس بوک شخصی اینجانب را با هم بشنویم:

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: