مذاکرات کُردها با جمهوری اسلامی، درگیری و بمباران؛ یکی بگه! چه خبره؟