البرادعی: این فریاد کمک است، دیوانه‌ها به دنبال جنگ هستند