کنفرانس سالانه مجاهدین خلق در آلبانی با مشارکت وکیل ارشد ترامپ