پنج دهه فعاليت سياسي در گنگره اول حزب چپ ايران

كيانوش توكلي از شبكه ويدويي ايرانگلوبال در کنگره اول حزب چپ ایران (فدائیان خلق) با برخی از فعالین شناخته شده و شرکت کنندگان در این کنگره از جمله: فریدون احمدی، آرسن نظریان، جمشید طاهری پور، فرهاد فرجاد، بهروز مطلب زاده، امیر ممبینی و احمد پورمندی مصاحبه هائی داشته ام که توجه شما را به دیدن آنها جلب می کنم.
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر کیانوش توکلی

نظر : 
کاوه گرامی از چه می گویی؟ این مطلب چه ربطی به محمد خاتمی دارد؟
عدم انتشار شده: 
false
تصویر کاوه جویا

نظر : 
کیانوش گرامی، به دید من در بخشش «لیدر» ی اپوزیسیون تا اندازه ای افراط می کنید. تغییر روش کنشگران سیاسی ای که زمانی از رژیم جمهوری اسلامی پشتیبانی سیاسی کرده اند و اینک به روشنی از رویکرد گذشته ی خود انتقاد کرده، خواهان براندازی این رژیم ننگین هستند پدیده ی مثبتی است. اما نشاندن خائنانی چون محمد خاتمی و «کلی فعال انجمن اسلامی، نماینده مجلس، معاون وزیر» بر جایگاه «لیدری اپوزیسیون» دیگر به راستی بی انصافی است! اینان عناصری در درون نظام هستند که در شکنجه ها، آدمکشی ها و دزدی ها از دارایی مردم دست داشته و هم اکنون هم با همه ی نیرو برای برجای نگه داشتن جمهوری اسلامی در تکاپویند. مخالفت های این عده با برخی از سران رژیم دعواهای رقابتی و درون رژیمی است، نه از روی مردمدوستی و میهن خواهی. چگونه اینها را به «لیدری اپوزیسیون» رسانده اید؟!
عدم انتشار شده: 
false
تصویر اقبال اقبالی

نظر : 
درود کیاجان
1-مخاطب من حزب "چپ" بود و نه افرادی که شما با آنها مصاحبه کرده اید. خیلی روشن نوشتم که: " ...تا کالای سیاسی شان را در دکان تازه نمایش دهند." افرادی که شما با آنها مصاحبه کرده اید تنها ناظر بودند و سر سخن من با کنگره حزب چپ بود. من چه نقدی می توانم به نظر شرکت کنندگان در کنگره داشته باشم؟ اما به خود کنگره و مصوبات آن آری! بنابراین "فله ای" همه را نکوبیدم. خطاب من کنگره بود و با انتشارمصوبات، نظرم را خواهم نوشت.
2- کمنتار من برخاسته از شناخت چهل ساله و تحلیل سیاسی از اپورتونیسم و دغلکاران سیاسی بوده و هیچگونه خاستگاه فرقه ای ندارد. این دوربین ایرانگلوبال رودخانه فرقه گرایی را در کنگره ندیده، ولی آنرا در کمنتار من کشف کرده است؟!
عدم انتشار شده: 
false
تصویر کیانوش توکلی

نظر : 
اینجانب در این کلیب ویدویی با فريدون احمدي(عضو شورای مدیریت دوران گذار ) ،آرسن نظريان (عضو شورای رهبری جبهه ملی ) ،جمشيد طاهري پور (منفرد ) فرهاد فرجاد، ( عصو رهبری حزب دمکراتیک مردم ایران )بهروز مطلب زاده(منفرد ) ،امیر ممبینی(منفرد )، احمد پورمندي (منفرد ) در ارتباط با 5 دهه تجربه سیاسی ، شکاف نسل ها و.... صحبت کردم ، برخورد جدی این می بود که منتقد با سخنان اشخاص بالا بطور مشخص برخورد می کرد و نشان می داد این "اسهال مزاج " در کجا و مربوط به کیست؟ اینکه فرد ، سازمان و یا حزبی چهل سال پیش خطای سیاسی داشته است (که همه ی احزاب سیاسی خطا داشته اند ) اکنون همان است که چهل سال پیش بود، غیر واقعی است و ریشه در حب و بغض های فرقه ای دارد.وگرنه در این 20 سال حداقل کلی فعال انجمن اسلامی ،
عدم انتشار شده: 
false
تصویر کیانوش توکلی

نظر : 
اقبالی جان ، بازهم فله ای همه را کوبیدی، اولا این افراد اکثرا مهمانآن آن گنگره بودند، حداقل آرسن نطر یان که دوست و هم نظرت بود ، بعید است که اصولا مکثی بر سخنان این افراد داشته ای دوم انتظار از تو این بود که مستند سخن بگویی ،که چه گفته است و بخشی از حرف و گپ طرف مقابله را نقد می کردی
عدم انتشار شده: 
false
تصویر اقبال اقبالی

نظر : 
این طیف توده ای نیم قرن سیاست شان اسهال مزاج بود (...زدند)، کمی دندان روی جگر بگذارید تا کالای سیاسی شان را در دکان تازه نمایش دهند. آنگاه آشکار خواهد شد که تنها شال قبا عوض کردند ویا معجزه زخ می دهد و از کوزه چیزی غیر از محتوای آن برون می آید؟!
عدم انتشار شده: 
false