معاون وزیر دفاع عربستان: از راه حل سیاسی در یمن حمایت می‌کنیم