كيانوش توكلي. و نقد و بررسي گنگره حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

در این ویدو کلیب ابتدا سخنان علی کشتگر در ارتباط با اوضاع وخیم جنگ و مذاکره و اینکه علی خامنه ای در توهم ایجاد هلال شیعه ، کشور را ویران و مردم ایران را در تنگدستی قرار داده است و در ادامه بخشی از گزار ش گنگره از سوی مریم تنگستانی ارایه شد که در ان به سیاست اتحاد های حزب چپ انتقاد شدو آنگاه سخنان فریدون احمدی و احمد پورمندی در ارتباط با شکاف نسل ها مورد بررسی قرار گرفت و در پایان بخشی از گفت وگو با پرویز نویدی ،وهاب انصاری و احد واحدی راجع به آموزش زبان مادری و آموزش

زبان مادری و خود گردانی اداری در مناطق آنتیکی اشاره شد:

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: