ایران: یک نفتکش خارجی به دلیل نقص فنی به آب‌های ایران هدایت شده است