سیاست موازنه منفی مصدق درسی برای امروز ما دارد؟

«میزگرد جمهوری خواهی»
سیاست موازنه منفی مصدق درسی برای امروز ما دارد؟
مهمانان: بهروز خلیق از حزب چپ ایران (فداییان خلق)
بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران
حمید صدر از سازمان های جبهه ملی ایران خارج کشور
مزدک لیماکشی اتحاد جمهوری خواهان ایران
۲۶ تیر ۱۳۹۸ برابر با ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۹
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: