وزارت اطلاعات ایران: تعدادی از جاسوسان سازمان سیا به اعدام محکوم شده‌اند