صدا و سیمای اهواز، نظام فدرال برای بعد از جمهوری اسلامی ایران

در این برنامه به مجری گری دکتر کریم عبدیان مسئله ایجاد یک سیستم غیر متمرکز فدرالیسم در فردای سرنگونی رژیم ایران و جگونگی و مسئله حق تعیین سرنوشت، با مهمان این برنامه اقایان یونس شاملی و صالح زاده مورد بررسی قرار گرفته است.
منبع: 
تلویزیون فضایی کامه
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر تبریزی

نظر : 
بدون پاسخ دادن به سخنان من از این شاخه به آن شاخه پریدن برابر با چیست؟ همگان می توانند داوری کنند!

من به این سخنان که: (..... رضاقلدر با نام گذاشتن ملوک الطوایفی بر مناطق خودمختار رهبران ملت های غیر فارس را قلع و قمع کرد و اموال و زمین های آنها را به نفع خود مصادره کرده و زبان شیرین سره شده فارسی را به همه ملت ها تحمیل نمود و بدین وسیله امکان حق تعیین سرنوشت را برای ملت های ساکن ایران را از بین برد! .....) پاسخ های روشنی دادم.

کسی که آن سخنان را گفته بود پاسخ های مرا رها کرده و این بار می گوید: (..... در مورد رضاقلدر از خودتان نپرسیده اید که چه کسی او را انتخاب کرده بود؟ اگر ریگی در کفشتان نیست به این سؤال هم جواب بدهید، چگونه رضاقلدر به قدرت رسید؟ آیا با رأی مردم و یا با کودتا؟ قطعا شما جوابی ندارید! مثل همیشه فرار را بر قرار ترجیح خواهید داد! .....)

پاسخ این است که .....
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
تبریزی عزیز، شما در مورد همه رهبران ملتها سئوال کردید، که چه کسی آنها را انتخاب کرده بود؟ ولی در مورد رضا قلدر از خودتان نپرسیده ائید که چه کسی او را انتخاب کرده بود؟ اگر ریگی در کفشتان نیست به این سئوال هم جواب بدهید؟ چگونه زضا قلدر به قدرت رسید؟ آیا با رای مردم و یا با کودتا؟ قطعا شما جوابی ندارید. مثل همیشه فرار را بر قرار ترجیح خواهید داد، و چند ماهی مثل امام زمان به غیبت صغرا و کبرا خواهبد رفت.
عدم انتشار شده: 
false
تصویر تبریزی

نظر : 
دوستان گرامی، به سخنی که نمای آن خردمندانه و درون آن پوچ باشد سفسطه گفته می شود! برای نمونه کسی که می گوید: "در باز است، باز نوعی پرنده است، پس در پرنده است!" سخنش سفسطه است!

در این بخش از تارنمای ایران گلوبال سخن درباره فدرالیسم است نه درباره خوب بودن و بد بودن کمونیسم!

آیا آمریکا و آلمان و استرالیا و مکزیک و فیلیپین که دارای ساختار فدرال - دموکرات هستند با اقتصاد سوسیالیستی و کمونیستی گردانده می شوند؟

آیا اگر کسی خواستار برپائی سیستم فدرال - دموکرات مانند آمریکا و آلمان و استرالیا در ایران باشد باید به او گفت که چون مارکس مرده است و شوروی نابود شده است پس باید برگردیم به گذشته و ممالک محروسه قاجار و رژیم ملوک الطوایفی و دیوارکشی های ناسیونالیستی میان مردم ایران؟

آیا هیچ دری پرواز کرده است که کسی درباره پرواز درها سرودی بسازد و امیدوار باشد که مردم برایش کف بزنند؟
عدم انتشار شده: 
false

عنوان مقاله: 
اکنون که مارکس و کمونیسم مرده و شوروی هم نابود شده است چه باید کرد؟
نظر : 
ســـلام دوســـلار...
نوشته شده بود...

سوال....
- اکنون که رضاشاه مرده است و رژیم پهلوی نابود شده است چه باید کرد؟ آیا در زمان کنونی و در زمان اینترنت و ماهواره ایران باید با روش ممالک محروسه قاجار گردانده شود..
جواب...
- اکنون که مارکس و کمونیسم مرده و شوروی هم نابود شده است چه باید کرد؟ آیا در زمان کنونی و در زمان اینترنت و ماهواره دنیا یاید با روش انترناسیونالیسم گردانده شود؟..

موقعی که گفته میشود گوش شنوا نیست به این خاطر است......
عدم انتشار شده: 
false
تصویر تبریزی

نظر : 
(..... رضاقلدر با نام گذاشتن ملوک الطوایفی بر مناطق خودمختار رهبران ملت های غیر فارس را قلع و قمع کرد و اموال و زمین های آنها را به نفع خود مصادره کرده و زبان شیرین سره شده فارسی را به همه ملت ها تحمیل نمود و بدین وسیله امکان حق تعیین سرنوشت را برای ملت های ساکن ایران را از بین برد! .....)

پاسخ به این سخنان:

یک - نخست آن که من مانند هواداران رژیم پهلوی ستایشگر بی چون و چرای رضاشاه نیستم، رضاشاه در کارنامه اش هم کارهای خوب دارد و هم کارهای بد!

دو - رضاشاه واژه ملوک الطوایفی را نساخت و همه ایران با سیستم ملوک الطوایفی که ویژه کشورداری در زمان برده داری و در زمان دهداری است گردانده می شد! (از زمان هخامنشیان تا زمان قاجار)

سه - ملت های فارس یا غیر فارس رهبر نداشتند که رضاشاه آن رهبران را قلع و قمع کند! آیا اسماعیل سیمکو در یک انتخابات آزاد از سوی کردها برگزیده شده .....
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
ستاره سرخ عزیز،
رضا قلدر با نام گذاشتن ملوک الطوایفی بر مناطق خود مختار، رهبران ملتهای غیر فارس را قلع و قمع کرد و اموال و زمینهای آنها را به نفع خود مصادره کرده و زبان شیرین سرسره شده فارسی را به همه ملتها تحمیل نمود و بدینوسیله امکان حق تعیین سرنوشت را برای ملتهای ساکن ایران را از بین برد، و از آنموقع زمینه و تخم تفکیک امروز ایران به هفت کشور را کاشت، که امروز شما شاهد آن هستید، این رعد و برقی که امروز شما در آسمان صاف می بینید، در نتیجه تداخل ابرهای بارداری است که یکقرن انرژی تبعیض در آن جمع شده و منتظر یک جرقه ائی است تا بساط انحصارطلبی قومی را بطور کامل ریشه کند، منتها یک عده با اسطوره گرائی و یک عده با توسل به آیات و روایاتی از مارکس و لنین و عده ائی با توسل به هم دینی سعی می کنند، خودشان به خودشان تلقین کنند و به خود بباورانند، که ایشالله گربه بود، و هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و تقدس
عدم انتشار شده: 
false
تصویر تبریزی

نظر : 
(..... پاسخ به شما داده می شود ولی گوش شنوا ندارید! .....)

پرسش: (..... اگر با سیستم ملوک الطوایفی می شد کشوری پیشرفت کند پس باید در زمان قاجار ایران آمریکای دوم و آلمان دوم می شد اما آیا شد؟ .....)

پاسخ: (..... کدام یک از کشورهائی که به وسیله دولت های تک حزبی مانند حزب کمونیست اداره می شدند و یا می شوند یک ابرقدرت اقتصادی و صنعتی شدند؟ کدام یک از این کشورها در رده بیست کشور از ثروتمندترین کشورهای دنیا تبدیل شدند؟ .....)

همگان می توانند داوری کنند که این پاسخ کوچکترین پیوندی با این بخش از تارنمای ایران گلوبال و نوشته های دور و دراز من درباره فدرالیسم دارد یا نه؟ و آیا در این بخش از تارنمای ایران گلوبال سخن درباره خوب بودن و یا بد بودن کمونیسم است و یا درباره فدرالیسم و چگونگی پیاده شدن فدرالیسم در یک سرزمین؟ و من برای کدام پاسخ گوش شنوا ندارم؟
عدم انتشار شده: 
false

عنوان مقاله: 
پاسخ به شما داده میشود ولی گوش شنوا ندارید.
نظر : 
ســـلام دوســـلار..
ستاره سرخ گرامی نوشته بودید که (( آقای یونس شاملی که حساب کاربری تارنمای ایران گلوبال را دارد می تواند در همین بخش از تارنمای ایران گلوبال پاسخ سخنان مرا بدهد. )).. خوشبختانه جواب شما را نه تنها آقای شاملی بلکه چندین تن از دوستان جواب شما را داده اند, میدهند, و خواهند داد. مشکل شما این است که متاسفانه نه گوش شنوا دارید و نه حقیقت عینی را می بینید. باز هم نوشته بودید که...
(( اگر با سیستم ملوک الطوایفی می شد کشوری پیشرفت کند پس باید در زمان قاجار ایران آمریکای دوم و آلمان دوم می شد اما آیا شد؟ )).
سوال ما این است که از کدام کشور های که بوسیله دولت های تک حزبی مانند حزب کمونیست , اداره میشد و یا میشوند , به یک ابر قدرت اقتصادی و صنعتی شدند؟ کدام یک از این کشورها در رده 20 کشور ثروتمنترین کشور دنیا تبدیل شدند؟. در ضمن آن بهسازی های که رضا شاه انجام میداد نه برای
عدم انتشار شده: 
false
تصویر تبریزی

نظر : 
دوستان گرامی، فدرالیسم در سیستم های فدرال - دموکرات (مانند آمریکا و آلمان و استرالیا و .....) برابر است با پخش شدن دستمایه های یک کشور در همه آن کشور و گرداندن بخش های گوناگون آن کشور از سوی مردم آن کشور.

از سوی دیگر فدرالیسم برای پیروان پان های رنگارنگ ناسیونالیستی برابر است با دیوارکشی های هیتلری میان مردم یک سرزمین بر پایه نژاد و تبار و زبان و ملیت و قومیت و اتنیک و برپائی رژیمی ملوک الطوایفی مانند ممالک محروسه قاجار!

در همین برنامه سه تن (یکی پان عرب، یکی پان کرد و یکی هم پان ترک) باهم گفتگو کرده اند و سخن هر سه آنها نیز این است که باید میان مردم ایران بر پایه نژاد و تبار و زبان و اتنیک و قومیت و ملیت دیوارکشی شود و بر روی این دیوارکشی های هیتلری میان مردم ایران نیز نام فدرالیسم گذاشته شود!

من در همین بخش از تارنمای ایران گلوبال نوشتم که گذشته از آن که چنین .....
عدم انتشار شده: 
false

عنوان مقاله: 
هيچ وقت شاعر نبوده و نيستم و نمتوانم باشم
نظر : 
سالام دوسلار..
من نه شاعر هستم و نه استعداد شاعري دارم و نه ادعائه شاعري ميكنم. شاعر كساني هستند كه خود را خواجه حافظ تبريزي تخلص ميكنند. اگر همرديف كردن چند كلمه در نزديك هم افكارم را بيان بكنم برايم كافي است.. با دابان سوران ها و داشت عباس قلي خان ها ادم شاعر نمي شود..
عدم انتشار شده: 
false
تصویر تبریزی

نظر : 
این چه شعری است که لاچین سروده است؟ نه قافیه ای، نه ردیفی، نه وزنی و ..... اگر لاچین می خواست شعری ضد کمونیستی بسراید برای نمونه می توانست بگوید: اگر آن دختر چینی به دست آرد دل ما را / به روی چون گلش بخشم پیونگ یانگ و هاوانا را (پیونگ یانگ پایتخت کره شمالی است و هاوانا پایتخت کوباست!) و در دنباله می توانست بسراید: بده گارسون کمی ودکا که در ایران نخواهی یافت / کرملین و پترزبورگ و کنار رود ولگا را و ..... و ..... و ..... آقاجان اگر شعر سرودن بلد نیستی چرا شعر می سرائی؟ (شاعر دییسن دابان سوران سان / چوخ، چوخ دانیشیب آدام یوران سان!)
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
آقای تبریزی ایشاالله به امید ماتریالیسم دیالتیک مارکس و انگلس و لنین و استالین و مائو، بعد از سرنگونی رژیم بورژوائی شیخ و مداح، شما استحقاق آنرا دارید که بعنوان مسئول بنیاد شهید پرولتاریای پانفارسیسم انجام وظیفه کرده و در سایه ستاره سرخ به آنچنان رفاهی برسید که هر شب بوقلمون سرخ کرده با ویسکی و شامپاین و کنیاک میل فرائید و در دنیای پانفارسیسم سرسره بازی کنید، و برای ریش پرولتاریای گور بگور شده شعر بسرائید، باشد که بجای کارتون خوابی و گور خوابی در سایه کامنت ها و نوشتجاتی ...
عدم انتشار شده: 
false

عنوان مقاله: 
لنین ودکا را به سر کشید...
نظر : 
ســـلام دوســـلار...
در پاسخ به لسان الغیب خواجه حافظ تبریزی..
خـــوشـــا آن تـــرک تبـــریزی نیـــافت دلـــی از سنـــگ خــارا را...
ولــی بخــشیـــد از کیســـه حـــاتــم, کـــانــادا و لهستـــــان هـــا را....
نوشتــــند از چـــلو بـــرگ و فســـنجان وز خــاویـــاری هـــا.....
بنـــازم استــــالین بنـــگر بــه ایـــن وضــع چــپ گــــرا هـــا را.....
اگـــر نـــوشیـــدی لنیـــن جـــانم از اسمیـــرنـــف , هــمان ودکـــای روســـی را....
بــه پیچَـــد امـــعاء و احشـــا , بیـــارد یبـــوســت ها, بکـــوبد سنــگ صـــفرا را.....
اگـــر در غـــرب بکـــردی کـــار, و زحمــت کشیـــدی هـــر روز و هـــر شــب..
بنـــامند دزد طـــلا و زر, بگــــویـــند هـــزاران افتــــرا هـــا را......
هـــی نـــوشتـــند از داس و چـــکش...
عدم انتشار شده: 
false
تصویر تبریزی

نظر : 
اگر آن ترک تبریزی به دست آرد دل ما را / به لاک ناخنش بخشم لهستان و کانادا را / بده گارسون می جانسون که در ایران نخواهی یافت / چلوبرگ و فسنجان و طلائی خاویارها را / فغان کاین سیستم سرمایه دار مفت خور زالو / چنان نوشیده خون ما که لاچین ویسکی - سودا را / حساب بانکی لاچین ز پول و ارز مستغنی است / به کار و کوشش و زحمت چه حاجت بورژواها را / من از آن پول روز افزون که لاچین داشت دانستم / که دزد از گنجه لاچین برون آرد طلاها را / نصیحت گوش کن جانا که از پان دوست تر دارند / جوانان سعادتمند پند سوسیالیست ها را / امیدت را ببر از پان اگر داری گره در کار / که پان نگشود و نگشاید به پان نامه گره ها را / لنین گفتا به شیدائی، سلامت باد تبریزی / سپس نوشید آن رهبر، یکی گیلاس ودکا را (سروده لسان الغیب خواجه حافظ تبریزی) ***** خدایا همه را به راه چپ هدایت بفرما ! آمین، یا رب العالمین!
عدم انتشار شده: 
false

عنوان مقاله: 
مشکل فدرالی ستاره سرخ ها
نظر : 
ســـلام دوســـلار..
بعضی ها واقعآ خیال میکنند که در یک سیستم فدرالی , یک تورک در آزربایجان, یک کرد در کردستان , یک عرب در خوزستان و یک بلوچ در بلوچستان و یک فارس در فارسستان بایستی زندگی بکند. این طرز فکر مستبدانه استالینیستی است. سیستم فدرالی یک سیستم حکومتی است نه یک سیستم اتنیکی. در یک حکومت فدرالی تمام شهروندان یک کشور فدرالی آزادانه میتوانند در هر یکی از ایالت ها زندگی بکنند و به همان ایالت عوارض ایالتی و فدرالی بپردازند و به قوانین شهروندی همان ایالت پایبند باشد.دیوار کشی بین این ایالت ها و بین مردم ها یک حرف کاملآ بی ربط و بی منطقی است که در این سایت بیشتر اشاره میشود. کسانی که مرز امریکا و کانادا را یک مرز آزاد می دانند تا پایه های جهان تک میهنی را به در ایران گلوبال به مردم نشان بدهند , در بالای ابرها زندگی میکنند.
عدم انتشار شده: 
false
تصویر تبریزی

نظر : 
دوستان گرامی، پیش از این برایتان گفتم که دیوارکشی های ناسیونالیستی میان کرد و فارس و ترک و عرب و گذاشتن نام فدرالیسم بر روی این دیوارکشی ها رسیدن به یک رژیم ملوک الطوایفی بوده و برابر با فدرالیسم دموکراتیک نیست و با این روش ایران آمریکای دوم و آلمان دوم نخواهد شد و فرجام کار رسیدن به زمانی است که از ایران با نام ممالک محروسه نام برده می شد! (آن هم در سده بیست و یکم!!!)

همچنین گفتم که فارس ها و ترک ها و کردها و عرب ها در ایران هر کدام در یک بخش ویژه زندگی نمی کنند که بتوان با دیوارکشی به گرداگرد این بخش های ویژه حتی این سیستم ملوک الطوایفی را نیز درست کرده و نام فدرالیسم را بر روی آن گذاشت!

نمونه نیز آورده و گفتم که نمی توان از دیوارکشی میان آذربایجان به فدرالیسم پان ترکی آقای یونس شاملی دست یافت چرا که زیستگاه ترک های ایران تنها آذربایجان نیست و ما در ایران .....
عدم انتشار شده: 
false

عنوان مقاله: 
مشکل ستاره سرخ
نظر : 
ســالام دوســـلار...
مشکل کاربر ستاره سرخ تک میهنی این است که با کلمه (( فدرال و فدرالیسم )) بخاطر زبان فارسی دری آشنائی دارد ولی با معنی سیاسی و حقوقی فدرال و فدرالیسم متاسفانه هیچ آشنائی ندارد. در تعریف سیاسی این دو موضوع همیشه مشکل داشته و خواهد داشت...
عدم انتشار شده: 
false
تصویر تبریزی

نظر : 
دوستان گرامی، سه تن که یکی پان عرب است و یکی پان کرد است و یکی پان ترک است باهم گفتگو کرده اند و فرجام سخن آنها پس از فلسفه بافی های فراوان این شده است که باید میان مردم ایران بر پایه نژاد و تبار و زبان و اتنیک و قومیت و ملیت دیوارکشی شود و بر روی این دیوارکشی ها نیز نام فدرالیسم گذاشته شود!

گذشته از آن که چنین ساختاری برابر با رسیدن به یک رژیم ملوک الطوایفی مانند زمان برده داری و دهداری است و با چنین سیستمی ایران آمریکای دوم و آلمان دوم نخواهد شد اما چنین کسانی سخنشان بر این پایه استوار است که ترک ها و کردها و عرب ها و فارس ها در ایران هر کدام در یک بخش ویژه زندگی می کنند و با دیوارکشی به گرداگرد این بخش های ویژه می توان به این سیستم ملوک الطوایفی رسید اما این چنین نیست و هرگز در بخش های گوناگون ایران یک اتنیک یا ملیت یا قومیت و ..... زندگی نمی کنند!

برای نمونه ترک های .....
عدم انتشار شده: 
false