جنگ «گوشت» میان مقامات گوشت دزد جمهوری اسلامی!

در رسیدگی به فساد کلان چندین مدیر حکومتی در پرونده ی فساد در توزیع گوشت، روشن شد که ۱۱۴ هزار کیلو گوشت وارداتی دولتی به دست مدیران حکومتی به قیمت آزاد در بازار فروخته شده است!

 

دزدهای حکومتی گریبان یکدیگر را بر سر دزدی از دارایی ملی، که به خاطر کاهش شدید صدور نفت هر روز پایین تر می آید، می درند.

در دادگاه رسیدگی به فساد کلان چندین مدیر حکومتی در پرونده ی گوشت، روشن شد که ۱۱۴ هزار کیلو گوشت وارداتی دولتی به دست مدیران حکومتی به قیمت آزاد در بازار فروخته شده است!

حمیدرضا خلیلی، جانشین رئیس جهاد کشاورزی استان تهران، می گوید از ترس با باند فساد همکاری کرده است!

علیرضا جهیزی (کارمند و رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی)، مرتضی عسگری (مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان تهران)، علی سعیدی (مباشر توزیع تنظیم بازار شرکت مهام تدبیر آسیا)، حسین خلیلی (کارگزار و مدیر توزیع اینترنتی یاس شمیران) و علی رنجبر کرمانی (کارمند حراست و بازرس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران) از دیگر متهمان این پرونده هستند.

قاضی دادگاه، ابوالقاسم صلواتی است، که خود از دزدان و جنایتکاران نامدار رژیم جمهوری اسلامی می باشد!

قیمت گوشت در ایران در ماه های گذشته افزایش تندی داشته و به بیش از۱۰۰هزار تومان رسیده است.

 

گوشه ای از دادرسی پرونده ی فساد در توزیع گوشت، در شعبه ی چهارم دادگاه ویژه ی جرایم اقتصادی

 

 

برگرفته از: 
https://t.me/jonbesheiranian/8357
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: