ستار خان بیدار شو!! انقلاب مشروطیت تو به طرح بسندگی ختم شده

اگر ستارخان زنده بود و نتایج انقلاب مشروطیت را می دید که بجای اصلاح دولت قاجار ، قدرت های جهانی بوقلمون را بجای طاووس به مردم قالب کرده اند و بجای قاجار، رضا سرجوخه بیسواد حافظ و مدافع منافع پانفارسیسم را با کودتا بر سر کار آوده اند،

ستار خان بیدار شو!! انقلاب مشروطیت تو به طرح بسندگی ختم شده
اگر ستارخان زنده بود و نتایج انقلاب مشروطیت را می دید که بجای اصلاح دولت قاجار ، قدرت های جهانی بوقلمون را بجای طاووس به مردم قالب کرده اند و بجای قاجار، رضا سرجوخه بیسواد حافظ و مدافع منافع پانفارسیسم را با کودتا بر سر کار آوده اند، و امروز کودکان آزربایجانی در بدو ورود بمدرسه باید تست تحقیرآمیز بسندگی معلولیت ذهنی عدم یادگیری زبان فارسی را پشت سر بگذارند، ستارخان قطعا از انقلاب مشروطیتش در موقعیت بد تاریخی پشیمان می شد، بقول ترکها آن اعمال نسنجیده شبیه عوض کردن اسب در وسط رودخانه خروشان بود، و مجلسی که باید در حکومت ترک قاجار، مرکز تصمیم گیری می شد، در دوره پانفارسیسم و بدستور رضا قلدر عملا تبدیل به طویله شد و در دوره پسرش محمد رضا به مجلس صحیح است احسنت و در دوره پانفارسیسم خمینی تبدیل به مسجد و حسینه شد، آزربایجانی ها از مذهب در حد لیبرال دمکراسی، طالب آیت اللهی مثل شریعتمداری بودند که نمایندگان آنها در حزب خلق مسلمان بدست حزب اللهی ها و سپاه پاسداران اصفهان و قم در تبریز به خون کشیده شدند
آیا وقت آن نرسیده که قدرتهای بزرگ جهانی گوش پانفارسیسم را در ایران بگیرند و بگویند که آنکسی که تو را سر کار آورده، امروز هم می خواهد که تو بروی پی کارت؟ دیگر قوانین حقوق بشر به تو اجازه نمی دهد که زبان ملتی را ممنوع کنی و یا زبان فارسی خودت را شیرینتر از عسل جا بزنی ، زبان مادری همه انسانها شیرینتر از عسل است قطعا زبان فارسی تخم مرغ دو زرده نیست!!!

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی، رضاشاه هم خودش ترک بود، هم مادرش نوش آفرین آیرملو ترک بود، هم پدرش عباسعلی داداش بیگ ترک بود، هم همسرش تاج الملوک آیرملو ترک بود و هم پدرزنش تیمورتاش آیرملو ترک بود! آری، رضا پالانی، رضا قلدر، رضا میرپنجه، رضا جاسوس، رضا مزدور و ..... ترک نژاد و ترک تبار و ترک زبان بود اما پان ترک هائی که درباره رضاشاه با زبان توهین و دشنام و ناسزا سخن می گویند هرگز درباره ترک بودن رضاشاه چیزی نمی گویند و نمی نویسند و همواره می کوشند ترک بودن رضاشاه را ماله کشی و ماست مالی کنند!

از سوی دیگر پان ترک ها همواره می کوشند هزاران گندکاری شاهان قاجار را که آنها نیز ترک بودند لاپوشانی کنند! به این سخنان نگاه کنید: (..... اصلاح دولت قاجار! .....) ، (..... حکومت ترک قاجار! .....) و .....

نخست آن که آیا انقلاب مشروطیت برای اصلاح دولت قاجار بود و یا برای ریشه کن کردن گندکاری های .....