ظریف: در نیویورک گفتند اگر به کاخ سفید نروم ظرف دو هفته تحریم می‌شوم