اعلام آمادگی عبدالله اوجالان برای حل بحران کردستان ترکیه