نرگس منصوری" فعال مدنی ، از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ نفره

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر تبریزی

نظر : 
نرگس منصوری بازداشت شد

https://www.radiozamaneh.com/459919
عدم انتشار شده: 
false