میدان شهیاد یا میدان آزادی؟

استبداد همیشه دو بال قدرت داشته است: یکی روحانیت و دیگری شاه. کشورهای اروپایی ابتدا کلیسا را از قدرت خلع و سپس قدرت را از پادشاه گرفتند، ولی ایرانیان ابتدا پادشاه را از قدرت خلع کردند و اکنون نوبت روحانیت است که از قدرت پایینش آورند

 

برنامه ای از شبکه ی تلویز یونی ایرانیاران پخش شد که خانم ویکتوریا آزاد در آن برنامه، بجای میدان آزادی از نام سابق آن در رژیم شاه یعنی میدان شهیاد نام برد.دشمنی با خواسته های بحق مردم برای هیچکس آبرو بوجود نمی آورد.

در آن دوسال اول انقلاب که اندک آزادی وجود داشت ،اماکن و خیابان ها و میدان ها بر اساس خواست قلبی ملت ایران نام گذاری شد. خیابان پهلوی به مصدق و میدان شهیاد به میدان آزادی و بیمارستان قلب۲۵ شهریور به بیمارستان قلب شهید رضاییها و در مشهد خیابان محمد رضا پهلوی به خیابان شهید فاطمی و بیمارستان شهناز پهلوی به مصدق و...تغییرنام پیدا کرد.
اما با دزدیدن انقلاب و استقرار حکومت آخوندی ، کلیه ی أین نام ها مطابق ذائقه ی حاکمان تغییرنام پیدا کرد.در تهران ، خیابان مصدق به ولیعصر و بیمارستان قلب شهید رضاییها به شهید رجایی ودر مشهد خیابان شهید فاطمی به شهید بهشتی و بیمارستان مصدق به بیمارستان قائم و...تغییرنام پیدا کرد.
حکومت غاصب ، میدان آزادی در تهران و خیابان آزادی در مشهد را نتوانست تغییر نام دهد.حکومت از خشم مردم ترسیده و برای حفظ ظاهر که در کشور آزادی هست،نام میدان آزادی و خیابان آزادی در تهران و شهرستان ها را تغییر نداد.

اینکه هنوز ما از نام شهیاد در گفتگوها و برنامه های تلویزیونی استفاده کنیم ،یعنی بین شاه و آزادی ، شاه را انتخاب میکنیم ودر عمل به دیکتاتوری شاه اعتقاد داریم تا شازده ای را به قدرت رسانده و شش ملیون بشکه نفت صادر و تنها یک حزب و آن هم حزب رستاخیز را احیائ و پز بدهیم و چهچه بزنیم که کشور ما گل و بلبل شده .آقایان و خانم های سلطنت طلب: آن رشد و توسعه و شکوفایی را که در کشورهای پادشاهی همچون سوئد و بلژیک و دانمارک و انگلیس و...می بینید نتیجه ی دموکراسی و تداوم دموکراسی است ، تاکید میکنم تداوم دموکراسی که بسیار اهمیت دارد.

بعد از انقلاب مشروطیت، تمام پادشاهان کشور بخاطر ناسازگاری با ملت و یا همسو نبودن با جامعه ی جهانی در خارج و در تبعید مردند و اتفاقا ملت ایران دوبار محمدرضا پهلوی را از ایران اخراج و تبعید کرد.اقای خمینی هم بخاطر قبول قطعنامه ی ۵۹۸ و شکست در جنگ ضد میهنی ایران و عراق، دق مرگ شد.
ما ایرانی ها باید طینت و منش ورفتار و گفتارمان را آزادیخواه و دموکراسی خواه بار بیاوریم.

مشهد خیابانی دارد که در رژیم شاه ، عدل پهلوی و در جمهوری اسلامی به عدل خمینی تغییر نام پیدا کرده است. هر زمان از این خیابان عبور میکنم با خود میگویم: نام عدل این خیابان در حکومت آینده باقی خواهد ماند ولی در آینده ، عدل کی خواهد شد؟؟( مو مدونم ولی نموگم.) مسلما ،عدل فردی خواهد شد که تلاش های بسیار بزرگ و شاخصی در آزادی ایران عزیز از زیر یوغ حکومت آخوندی کرده باشد.به جرئت میگویم نام آزادی بر هر خیابان و میدان و کوی و برزنی که توسط هر رژیمی گذاشته شده باشد تا ابد باقی خواهد ماند، چرا که مقدس تر از کلمه و واژه ی ازادی برای بشریت وجود ندارد و امروز و فرداها، ملت ایران بیشتر از هر چیزی به آزادی احتیاج دارد.

سلطنت طلب ها بجای اینکه هویتشان را در میدان شهیادسابق و ...ببینند، بهتر است در کشورهایی همچون سوئد و نروژ و انگلیس و... دیده تا امید و منطق و صداقت به پیروانشان داده و بخواست ملت احترام بگذارند. در نتیجه جمهوریخواهان سکولار دموکرات این برداشت را نخواهند داشت که ملت ایران در یک دور همیشه باطل قرار است از چاله به چاه و از چاه به چاله بیفتد.

در تمام دنیا ، از جمله ایران و اروپا همیشه استبداد دو بال قدرت داشته است، یکی روحانیت و دیگری شاه. با نگاهی به میدان امام خمینی اصفهان ( پایتخت صفویان) کاخ شاه عباس را همچون نگینی در میان حجره های حوزه ی علمیه میبیند و درکنار رود خانه راین در آلمان باز قصر پادشاه را در کنار کلیسا می بینید. کشورهای اروپایی ابتدا کلیسا را از قدرت خلع و سپس قدرت را از پادشاه گرفتند( انگلیس) و یا از قدرت خلع کردند( فرانسه)، ولی ایرانیان ابتدا پادشاه را از قدرت خلع کردند و اکنون نوبت روحانیت است که از قدرت خلع کنند.

ایران، مشهد
سید هاشم خواستار، نماینده ی معلمان آزاده ی ایران
۱۷ مرداد ۹۸

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: