نیازی نیست هر سخنی بر لب راند
11.08.2019 - 08:06

آقای سید هاشم خواستار، «نماینده ی معلمان آزاده ی ایران» از خانم ویکتوریا آزاد ایراد گرفته‌اند که چرا در گفتگوی تلویزیونی شان با تلویزیون ایرانیاران «میدان آزادی» را با نام قدیم آن میدان شهیاد خوانده‌اند و آورده‌اند که در یکی دو سال آغازین انقلاب که آزادی نسبی برقرار بود نام برخی خیابانها و مکانها تغییر کرد و این خواست قلبی مردم بود لذا نام شهیاد را دوباره بر زبان راندن بایسته نیست.

 

در مورد اینکه این تغییر نام ها خواست مردم ایران بود حق با آقای خواستار است. اما در مورد اینکه آیا آن خواست 40 سال قبل هنوز هم برقرار است بنظر میرسد که آقای هاشم خواستار تجاهل العارفین میفرمایند. مثالی می آورم. تو گویی سال 1315 است و رضاخان به زور مدرسه و حمام دوش برقرار کرده و شما بیایید بگویید در دوران دمکراسی مشروطه تا قبل از به قدرت رسیدن رضاخان خزینه برقرار بوده و مردم میل به دوش نداشتند و تمایل داشتند زن با روبنده بیرون بیاید و با دگنک رضاخان مجبور شدند زیر دوش بروند و روبنده را کنار بگذارند لذا اگر عدل و انصاف را بخواهیم باید به دوران خزینه و پنهان کردن زنان به زیر روبنده برگردیم که زمان پس از انقلاب مشروطه هم برقرار بود!

بله! اگرچه برای تغییر نام میدان شهیاد رفراندمی نشد و نظر مردم قانونا پرسیده نشد اما اگر منصف باشیم نیازی به نظرسنجی نداشت و مردم از ته قلب نام میدان آزادی را ترجیح میدادند. برای تعیین نظام جمهوری اسلامی و برگهای قرمز و سفید با همه مغایرت آن با دمکراسی و آزادی انتخاب اما انصافا مردم در آن زمان بازهم به جمهوری اسلامی رای میدادند. نمایندگان قانون اساسی با رأی مردم انتخاب شدند و کاملاً آزادانه. و سؤال اینجاست که شما و سایر «معلمین آزادیخواه ایران» چه مشکلی با رأی مردم دارید؟ مردم ایران در آن رفراندوم و انتخابات مجلس موسسان همین وضعیت و طبعا نتایج حاصل از آن یعنی یا روسری یا توسری و حجاب زورکی و شلاق خوردن را انتخاب کردند شما چرا با خواست مردم در افتاده اید؟ بروید سر کلاس تان درس تان را بدهید.

 

آقای خواستار، انصاف را که بیایید با همان نگاه که به تغییر نام شهیاد نگاه کردید به گفتار خانم ویکتوریا آزاد نگاه کنید! گفتید آخوند انقلاب را دزدید. یعنی نظر مردم در این 40 سال عوض شده و اگر رفراندم و اتنخابات قانون اساسی بشود دیگر انتخاب قبلی را تکرار نخواهند کرد چون نظرشان عوض شده. لذا انصاف را، با وجود همه ارزشی که صفت و نام «آزادی» دارد، آیا امروز مردم دلشان نمیخواهد اگر حق انتخاب داشتند به منظور انتقام گیری از آخوند و قدردانی از محمدرضاشاه نام این میدان شهیاد باشد؟ آیا این 40 سال نور به قبرش ببارد را فقط سلطنت طلبان خارج از کشور سر میدهند نه مردم در بند ایران؟ ما که سالهاست به ایران نیامده‌ایم اما شما که آنجا زندگی میکنید از در و همسایه و همکار چند بار نور به قبرش ببارد را شنیده اید؟ اینها هم که روی در و دیوار مینویسند جاوید شاه و شعار رضاشاه روحت شاد و جاوید شاه لابد اجیرهای وزارت اطلاعات هستند؟ میدانم که همین الان از حقوق بشر در زمان شاه میخواهید سخن بگویید که جایش نیست اما زحمت شما را کم میکنم و پاسخ میدهم که خواهشان از ساواک و شکنجه و اعدام زندانی سیاسی سخن نگویید که امروز تصور نمیکنم مردم ایران پس از تجربه 40 ساله با به بند کشیدن خرابکاران و بمب گذاران مشکلی میداشتند. نظر من یکی این که ایکاش شاه زودتر و از موضع قدرت آزادی و دمکراسی را برقررا میکرد. ایکاش اگر میخواست دیکتاتور بماند بگیر و ببند ها را بیشتر میکرد نه اینکه بندها را در آن مقطع باز کند و انقلابی زودرس در شرایطی که جامعه هنوز آمادگی اش را نداشت فراهم آید. ایکاش گوش شاه برای شنیدن صدای انقلاب مردم  در آن مقطع کر میبود و در فرصتی مناسب تر و بازهم از موضع قدرت دمکراسی را به ارمغان میاورد که گروههای مخالف شاه هم فرصت گذار به دمکراسی داشته باشند، کمی شعور سیاسی پیدا کنند و زیر سایه قدرت شاه یکدیگر را ندرند .. کاری که اول انقلاب و پس از زدن آخوند میخواستند بکنند. ایکاش زیر قدرت شاه گروههای همزیستی مسالمت آمیز را فرا میگرفتند. از نظر شما آخوند انقلاب را دزدید چون نگذاشت شماها آنرا ببلعید و کشور را در نبردهای تان بر سر قدرت به خاک سیاه بنشانید.. آیا چنین نیست؟ شما مخالفان شاه، چپها، ملی گراها، مجاهدین و مذهبیون تندرو سابق، اصلاح طلبان همه همدستان سابق آخوندها، دست آخوند را به علامت قدردانی ببوسید که این فرصت را به شما نداد که قدرت را بدست بگیرید و هزار هزار از هم و از مردم بکشید و ایران را مانند سوریه یا لبنان در آورید و هر محله ای یک گروه قدرت داشته باشند. اولین انتحاری ها مگر کار همین مجاهدین نبود؟ افغانها و عربها از همین مجاهدین ما یاد گرفتند.  بله.. مردم اول از شما وحشت دارند و سپس از آخوند هرزه و خرابکار. خیلی و خیلی بی انصافی است که مردم امنیت زمان شاه را که با به بند کشیدن شما خرابکاران فراهم آمده بود نادیده بگیرند و نخواهند که به یاد آن مرد بزرگ، آن به بند کشنده دیوان و ددان و خراب کار آن میدان پر شکوه را «میدان شهیاد» بنامند. بسیار ناشکری و نمک ناشناسی و قدر ناشناسی خواهد بود اگر روزی ملت ایران به یا پادشاه بزرگ شان، پادشاه از میان برنده دیوان و ددان، و خرابکاران، پادشاهی که هم غم اش آینده نوباوگانی این ملت بود احترام بایسته را نگذارند و یادش نکو ندارند و مکانها و یاد بودها به یادش برقرار نکنند.

سخن آخر اینکه آن‌ها که در داخل ایران با آخوند در افتاده اند، هیچ نیازی نیست که با دیگر مبارزان در بیافتند. تکلیف کار در یک رفراندم یا انتخابات قانون اساسی روشن خواهد شد. همه برای دمکراسی تلاش کنیم چه نظام پادشاهی باشد و چه جمهوری. این جنگهای لفظی بی موقع ما به نفع آخوند است. بگذار ویکتوریا آزاد بگوید شهیاد و تو بگو میدان آزادی و آن یکی میدان ولایت فقیه. اتفاق مهمی رخ نخواهد داد و آخوند سقوط نخواهد کرد. با تعویض نام میدان شما نمیتوانید عقیده من سلطنت طلب یا آن حزب الهی و بسیجی را عوض کنید. من اوایل شک داشتم اما امروز به یقین رسیده ام که شاه کار خوبی کرد که خرابکاران و دیوان و ددان را به بند کشید. وظیفه شما نیست که با من در بیافتید یا نصیحت کنید. وظیفه من و شما نیست که از فداییان خلق ایراد بگیریم که چرا  اول انقلاب ندا در داد که سپاه پاسداران را به سلاح سنگین مجهز کنید. وظیفه ما نیست که از حزب توده ایراد بگیریم که چرا هنگامی که جمهوری اسلامی سایر گروهها را تار و مار میکرد لب به انتقاد نگشود. شما کار خودتان را در رابطه با آخوند انجام دهید. مشکل شما آخوند است نه میدان شهیاد

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

محسن کردی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما