گفتگو با راحله طارانی و پخش صحبت مهران پسر حوريه فرج زاده طاراني در باره دستگیری ها

در این گفتگو با خانم راحله فرج زاده ،ابتدا فایل صوتی مهران فرج زاده در باره دستگیری مادرش، خانم حوریه فرج زاده صحبت می کند و در ادامه خانم فرج زاده آخرین خبر در مورد محمد نوریزاد، هاشم خواستار، عبدالرسول مرتضوی، غلامحسین بروجردی، پوران ناظمی، جواد لعل محمدی، فاطمه سپهری، محمدحسین سپهری، مرتضی قاسمی و حوریه فرجزاده طارانی را طرح می کند:

تعدادی از امضاء کنندگان بیانیه 14 نفر و افراددیگری ازهمراهان آنان به عنوان " شبکه ضد انقلاب" دستگیر شدند. اسامی دستگیر شدگان: "محمد نوریزاد، هاشم خواستار، عبدالرسول مرتضوی، غلامحسین بروجردی، پوران ناظمی، جواد لعل محمدی، فاطمه سپهری، محمدحسین سپهری، مرتضی قاسمی و حوریه فرجزاده طارانی. تعداد پنج نفردیگر(شامل زن و مرد) از افراد کانون فرهنگیان و جانبازان که اسامی آنها تاکنون مشخص نشده است. دستگیر شدگان حدود ۱۵ نفر بودند." پیش از دستگیری آقای جواد لعل محمدی سخنگوی 14 نفر بیانیه زیر را دراحتیار کمیته حمایت قرار داد تا در صورت دستگیری آن ها منتشر شود . 

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: