فراخوان برای آزادی زندانیان گروه ۱۴ نفر، و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی

هموطنان عزیز، مردم آزاده جهان! رژیم جمهوری اسلامی تعدادی ازتهیه کنندگان بیانیهها و فعالان گروههای ۱۴ نفر را، که خواستار" گذروعبور کامل از جمهوری اسلامی" شدهاند بازداشت کرده است. تعداد دستگیر شدگان بیش از ۱۶ نفر هستند که محمد نوریزاد، هاشم خواستار، عبدالرسول مرتضوی، غلامحسین بروجردی، پوران ناظمی، جواد لعل محمدی، فاطمه سپهری، محمدحسین سپهری، مرتضی قاسمی، حوریه فرج زاده طارانی، نرگس منصوری و محمد

فراخوان برای آزادی زندانیان گروه ۱۴ نفر، و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی

 

 

هموطنان عزیز، مردم آزاده جهان! رژیم جمهوری اسلامی تعدادی ازتهیه کنندگان بیانیهها و فعالان گروههای ۱۴ نفر را، که خواستار" گذروعبور کامل از جمهوری اسلامی" شدهاند بازداشت کرده است. تعداد دستگیر شدگان بیش از ۱۶ نفر هستند که محمد نوریزاد، هاشم خواستار، عبدالرسول مرتضوی، غلامحسین بروجردی، پوران ناظمی، جواد لعل محمدی، فاطمه سپهری، محمدحسین سپهری، مرتضی قاسمی، حوریه فرج زاده طارانی، نرگس منصوری و محمد مهدوی فردر زمرۀ آنان هستند.بیم آن میرود که جنایتکاران حکومت اسلامی در صدد دستگیری تمامی اعضا گروههای ۱۴ نفره در ایران بر آمده باشند. ما، "کمیته حمایت" از بیانیه ۱۴ نفرو گروههای ۱۴ نفره درایران ضمن محکوم کردنِ رفتار ضد بشری حکومت اسلامی، همراه با تشکیل کمیسیونهای حقوقی، روابط بین المللی و همآهنگی و مشورت با بسیاری از امضا کنندگان بیانیه حمایتی، که بیش از ۹۰۰ تن از کنشگران سیاسی و مدنی درخارج از کشور را شامل میشوند، ازهرپیشنهاد و حرکتی درراستای تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی استقبال میکنیم. هموطنان عزیز، مردم آزادۀ جهان! در چنین شرایطی ضروری است با مشارکت همگان حول دو شعار "نه به جمهوری اسلامی" و زندانی سیاسی آزاد باید گردد، دست به کارزاری بین المللی بزنیم و با هماهنگی و همیاری تمامی نیروهای مخالف رژیم، احزاب و سازمانهای سیاسی، حقوق بشری، انجمنها و هر ایرانی آزادیخواهی، درکنارهم دربرابریورش وحشیانه رژیم به آزادیخواهان میهنمان، بایستیم و با حضوری فعالانه خواستار آزادی این عزیزان و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی شویم. وقت آن رسیده که دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران به مبارزهای ملی و فرا گروهی تبدیل شود تا در افکار عمومی جهانی برای عقب نشاندن جانیان حاکم برایران مؤثرافتد. هموطنان عزیز، مردم آزادۀ جهان با وجود سانسور گسترده رسانهها در ایران صدای آزادیخواهان میهنمان باشیم و از جامعه جهانی بخواهیم در برابر جنایتهای رژیم جمهوری اسلامی سکوت نکنند. میباید فضای خارج از کشور را برای رژیم مذهبی حاکم بر کشورمان و حامیان آنها به عرصه مبارزهای کارساز و سرنوشت سازعلیه حکومت اسلامی بَدَل کنیم. در ایران ما، مجازاتها در خدمت ایجاد ارعاب و وحشت، مهارو سرکوب جنبش آزادیخواهانه و عدالت جویانه، جامعه مدنی و حفظ قدرتی ست که رژیم خودکامه و جنایتکار جمهوری اسلامی نام دارد. علیه حکومت ضد بشری حاکم بر ایران بپاخیزیم و صدای اعتراض خود را رسا و رساتر به گوش جهانیان برسانیم. به پاخیریم و تا محو کامل رژیم جهل و جنون و خرافه از پا ننشینیم. کمیته حمایت ازبیانیه ۱۴ نفر حسن اعتمادی، بهروزستوده، مسعود نقره کار ۲۱ مرداد ۱۳۹۸ ۱۲ اگوست ۲۰۱۹

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: