نفتکش توقیف شده گریس-١؛ مقام ایرانی: نفتکش بزودی آزاد می‌شود