صدای کودتا!

ویدئو
در روز 28 مرداد 1332، کودتایی ضد ملی، که به دست سازمان سیای آمریکا، زیر نام عملیات "تی پی آژاکس" برنامه ریزی و با پشتیبانی سازمان ام آی 6 بریتانیا اجرا شد، دولت ملی و دموکراتیک دکتر محمد مصدق را برانداخت و بخت بزرگ رسیدن به پیشرفت و مردم سالاری را از ایرانیان گرفت.
مهدی میراشرافی، از نزدیکان ابوالقاسم کاشانی، نخستین کس از کودتاگران بود که سرنگونی مصدق را در رادیو ایران اعلام کرد.
افزون بر نیروهایی در ارتش و پلیس، روحانیت وقت به سردمداری ابوالقاسم کاشانی و اوباش تهران به سرکردگی ...

 

در روز 28 مرداد 1332، کودتایی ضد ملی، که به دست سازمان سیای آمریکا، زیر نام عملیات "تی پی آژاکس" برنامه ریزی و با پشتیبانی سازمان ام آی 6 بریتانیا اجرا شد، دولت ملی و دموکراتیک دکتر محمد مصدق را برانداخت و بخت بزرگ رسیدن به پیشرفت و مردم سالاری را از ایرانیان گرفت.

مهدی میراشرافی، از نزدیکان ابوالقاسم کاشانی، نخستین کس از کودتاگران بود که سرنگونی مصدق را در رادیو ایران اعلام کرد.

افزون بر نیروهایی در ارتش و پلیس، روحانیت وقت به سردمداری ابوالقاسم کاشانی و اوباش تهران به سرکردگی طیب حاج رضایی و شعبان جعفری نیروهای اصلی کودتا بودند.

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: