ترامپ: بجای ما، روسيه، پاکستان و ايران بايد با گروه خلافت اسلامی بجنگند