نامه شبكه همبستگي ايرانيان برون مردي به دو سازمان حقوق بشري

درخواست پشتیبانی از دو سازمان "عفو بینالملل" و"شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد" برای حمایت از دستگیر شدگان بیانیه های 14 نفره.

این نامه در تاریخ 15 آگوست از سوی " شبکه همبستگی ایرانیان برون مرزی" به آنها ارسال گردید.

 

Iranian Diaspora Solidarity Network

 

15/08/2019 

 Dear .....

 

Ref: Human Rights violation in Iran

 

We are writing to you to request your urgent involvement concerning an important case of human rights violation in Iran. Just recently, a group of civil rights and political activists demanded the resignation of the supreme leader of the Islamic Republic of Iran, Ayatollah Ali Khamenei, whose disastrous policies in many aspects has brought our country to its knee. They also demanded a democratic process of free election for a new constitution based on human rights and democratic principles. 

 

On August 11th, 2019, the authority reacted with impunity to such a peaceful demand by detaining several of them in the city of Mashhad and putting their faith in the hands of torturers, interrogators and the so-called the Islamic judiciary. They are now kept in section 1/6 in Vakil Abad Prison in Mashhad in North East of Iran. One of these activists also was detained two weeks earlier in the city of Isfahan, whose whereabouts and faith is unknown. 

 

All detainees now are on a hunger strike some of whom with serious pre-existing medical conditions. Now, in protest of their harsh treatments, they have been refusing even to take their medicines. We are deeply concerned with their health and well beings. 

 

Therefore, we urgently request your assistance and support to demand that the Islamic authority releases them immediately. They have done nothing wrong but to practice their basic rights by a legitimate and peaceful means in order to express their wish for the future of their country. 

 

Please, see the list of detainees. 

 

Female detainees: 

 

1-Poran Nazemi, 2-Fatemeh Sepehri 3-Hoorieh Farajzadeh Tarani 4-5- Unknown names 

 

Male detainees: 6-Mohammad Norizad, 7-Hashem Khastar, 8-Abdolrasoul Mortazavi, 

9-Gholamhussein Brojerdi, 10-Javad Lal-mohammadi, 11-Mohammad Hussein Sepehri, 

12-Morteza Ghasemi, 13-Hashem Rajaee, 14-15-Unknown names 

16-Mohammad Mahdavifar, detained in Esfahan two weeks earlier 

 

I look forward to hearing from you soon. Thank you  

 

Yours,

 

//////////

 

 

 

متن فارسی نامه:

 

......

 

بدینوسیله توجه عاجل شما را به نمونه دیگری ازنقش فاحش اصول حقوق بشر در ایران جلب میکنیم. اخیرا تعدادی از فعالین شناخته شده مدنی وسیاسی در ایران از رهبر حکومت ایران در خواست کردند که به خاطر رهبری وسیاستهای فاجعه آمیزش در امور داخلی و بین المللی که کشورمان ایران را به لبه پرتگاه کشانده است، از مقام خود استعفا داده تا بلکه راهی برای برگزاری یک انتخابات آزاد به منظور تدوین قانون اساسی نوین مبتنی بر حقوق بشر و برپایی یک سیستم دموکراسی پارلمانی بازشود. 

حکومت در مقابل این درخواست مسالمت آمیز، در 11 آگوست 2019 ، حدود 15 نفر از این عزیزان را دستگیر کرده است. ابتدا به زندان وکیل آباد بند 1/6 مشهد برده و سرنوشتشان را به دست بازجویان و شکنجه گران و قضات حکومت اسلامی سپرده اند. خانواده های زندانیان دربند، تا بحال نتوانسته اند با آنها هیچگونه تماسی داشته باشند 

همه زندانیان این گروه اکنون در اعتراض به باز داشت خود دست به اعتصاب غذا زده اند، بعضی از آنها که از بیماریهای سختی رنج میبرند حتی از خوردن داروهای خود امتناع میکنند، بطوریکه نگرانی عمیقی در مورد سلامتی آنها به وجود آمده است. ما از شما میخواهیم از هیچ اقدام فوری برای آزاد کردن این زندانیان دریغ نکنید، چون فردا ممکن است خیلی دیر باشد. 

با احترام... 

 

 

 

 

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: