مواضع جمهوری خواهان ایران در باره مذاکره مستقیم با آمریکا

«میزگرد جمهوری خواهی»
مواضع جمهوری خواهان ایران در باره مذاکره مستقیم با آمریکا

مهمانان: آقایان همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور
اسفندیار خلف از سازمان های جبهه ملی ایران خارج از کشور
بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران
حسن زهتاب از شورای مرکزی حزب چپ ایران
مزدک لیماکشی از هیات سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران

۵ شهریور ۱۳۹۸ برابر با ۲۷ آکوست ۲۰۱۹
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: