گردهمایی شنبه۷سپتامبر۲۰۱۹کلن

"هم میهنان،همراهان سالهای طولانی!‌
گردهمایی شنبه۷سپتامبر۲۰۱۹کلن ساعت۱۶بانهوف،برگزاری سی ویکمین سالگردپیاپی قتلعام هزاران دربندسیاسی درسال ۶۷به دستورخمینی ونیزدفاع ازانبوه هم میهنان آزادیخواه دربند"

"هم میهنان،همراهان سالهای طولانی!‌
گردهمایی شنبه۷سپتامبر۲۰۱۹کلن ساعت۱۶بانهوف،برگزاری سی ویکمین سالگردپیاپی قتلعام هزاران دربندسیاسی درسال ۶۷به دستورخمینی ونیزدفاع ازانبوه هم میهنان آزادیخواه دربند"

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: