ترامپ در تماس با مکرون: تحریم ایران در زمان حاضر لغو نمی‌شود