تا تو بخندی ‏Elə ki,‭ ‬güləsən ( شعری از اسماعیل بخشی)

می رنجم تا تو نرنجی
شادم ازین رنج...
 
 
 
تا تو بخندی
------
 
اسماعیل_بخشی پس از رفتن به دادگاه و ابلاغ حکم ظالمانه خود 
این شعر را سرود و با عشق به کارگران هفت تپه تقدیم کرد:

می رنجم تا تو نرنجی
شادم ازین رنج
می خندم در این رنج بر این رنج
رقصان رنجت را به دوش می کشم
تا تو نرنجی
تا تو بخندی...

۹۸/۶/۱۶
اوین * اسماعیل بخشی
 
منبع : کمپین دفاع از بازداشت‌شدگان #هفت‌_تپه و زندانیان ترقی خواه
-----
 
 
 
 
 
 
İsmail Bəxşi
 
‏Elə ki,‭ ‬güləsən*

 

İnciyirəm,‭ ‬incimiyəsən
Sevinirəm bu‭ ‬incimədən.‭

Gülürəm‭ ‬bu ağrıdan‭
Bu ağrıya mən.
Oynar daşıyıram
Ağrı‭ ‬yüküyün mən.

Elə ki,‭ ‬incimiyəsən
Elə ki,‭ ‬güləsən...

07.09.2019
Evin(zindan),Tehran

---
* Tərcimə: A.E.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: