تا تو بخندی ‏Elə ki,‭ ‬güləsən ( شعری از اسماعیل بخشی)
07.09.2019 - 23:54
 
 
 
تا تو بخندی
------
 
اسماعیل_بخشی پس از رفتن به دادگاه و ابلاغ حکم ظالمانه خود 
این شعر را سرود و با عشق به کارگران هفت تپه تقدیم کرد:
Missing media item.

می رنجم تا تو نرنجی
شادم ازین رنج
می خندم در این رنج بر این رنج
رقصان رنجت را به دوش می کشم
تا تو نرنجی
تا تو بخندی...

۹۸/۶/۱۶
اوین * اسماعیل بخشی
 
منبع : کمپین دفاع از بازداشت‌شدگان #هفت‌_تپه و زندانیان ترقی خواه
-----
 
 
 
 
Missing media item.
 
 
İsmail Bəxşi
 
‏Elə ki,‭ ‬güləsən*

 

İnciyirəm,‭ ‬incimiyəsən
Sevinirəm bu‭ ‬incimədən.‭

Gülürəm‭ ‬bu ağrıdan‭
Bu ağrıya mən.
Oynar daşıyıram
Ağrı‭ ‬yüküyün mən.

Elə ki,‭ ‬incimiyəsən
Elə ki,‭ ‬güləsən...

07.09.2019
Evin(zindan),Tehran

---
* Tərcimə: A.E.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

آ. ائلیار

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما