سیمای اهواز، کنگره ملیتهای ایران و فدرالیسم

در برنامه مذکور مجری برنامه دکتر کریم عبدیان مسئله سیستم فدرالیسم برای اینده ایران را با دو مهمان برنالمه و از اعضای کنگره ملیتهای ایران فدرال اقایان یاسین اهوازی و شاهو حسینی به بحث و تبادل نظر میگذارذ و نظر کنگره را در مورد فدرالیسم و چرا فدرالیسم برای اینده ایران مهم است را جویا میشود.
منبع: 
تلویزیون فضایی کلمه
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: