عربستان وعده انتخاباتی نتانیاهو را 'بسیار خطرناک' خواند